גדוד נהגי הפרדות

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גירשו התורכים רבים מבני היישוב היהודי _שבארץ ישראל למצרים . היו מהם שביקשו להתנדב במאורגן לצבא הבריטי ולהשתתף בכיבוש הארץ . האנגלים לא הסכימו לכך . אך בשנת 1915 ניאותו להקים גדוד תובלה בן 650 חיילים . שם הגדוד היה "גדוד נהגי הפרדות של ציון . " מפקד הגדוד היה קולונל בריטי , גי פטרסון , וסגנו היה יוסף "טרומפלדור . שפת הפיקוד היתה עברית . הגדוד נשלח לאסיה הקטנה לחזית גאליפולי , והשתתף במערכה שמטרתה היתה להשתלט על מיצרי הדארךנלים . הגדוד מילא תפקיד חשוב ומסוכן וזכה לשבחים . אך עם כישלון המערכה , בשנת , 1916 הוא פונה ופורק . חלק מחיילי הגדוד הועברו ללונדון והיו גרעין לגדוד חדש של מתנדבים יהודיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור