גדודים עבריים

יחידות של לוחמים עבריים , שהתנדבו לצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה , כדי להילחם בשם עם ישראל . הוגה הרעיון ומבצעו היה זאב ז'בוטינסקי , שראה בגדודים העבריים גרעין לצבא עברי וגורם מסייע לסילוק התורכים מן הארץ . ואלה הגדודים : א . גדוד נהגי הפרדות . ב . הגדוד הראשון ( 38 ) של קלעי המלך . גוייס בשנת 1917 מקרב יהודי בריטניה שהיגרו מרוסיה , ביוזמתו של זאב ז'בוטינסקי ובתמיכתו הנמרצת של חיים _יוייצמן . הגדוד מנה כשמונה מאות איש וזכה להגיע בשנת 1918 לחזית מצרים ולארץ ישראל . פעל באיזור שכם ועמק הירדן והשתתף בכיבוש העיר א סאלט שבעבר הירדן המזרחי . קצת חיילים מן הגדוד זכו ונכנסו ב 18 בספטמבר 1918 במצעד הניצחון לירושלים . ג . הגדוד השני ( 39 ) של קלעי המלך . הוקם בארצות הברית , ביוזמתם של פנחס _ רוטנברג , יצחק בן צבי ודוד * בן גוריון . הורכב בארצות הברית מגרעין של אנשי " החלוץ " וממתנדבים רבים לא ציוניים . מנה כאלפיים איש , שגוייסו בשנת , 1917 לאחר שארצות הברית נצטרפה למלחמה . בשלהי 1918 נשלח אף הוא למצרים ולארץ ישראל . ד . הגדוד השלישי ( 40 ) של קלעי המלך . הורכב מגורמים שונים ביישוב ובהם " פו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור