גבריאל

אחד מארבעת מלאכי השרת שעומדים אצל כסא הכבוד : ימיכאל , גבריאל : רפאל ואוריאל . כבר נזכר בספר דניאל ( ח , טז-יט : ט , כא-כב ) כאשר נתגלה לדניאל והודיע לו את אשר יהיה באחרית הזעם . מזכירים אותו בקריאת שמע על המטה : "בשם ה י אלהי ישראל , מימיני מיכאל משמאלי גבריאל וכוי . " והוא שומר על האדם בלילות . לפי האגדה שימש גבריאל המלאך שושבינו של אדם הראשון ( בראשית רבה ח , יג . ( הוא שהציל את אברהם מידי נמרוד והרכיבו על כתפו , היה בין שלושת המלאכים שנתגלו לאברהם אבינו ועוד . הגמרא ( סנהדרין כא ע " ב _) מספרת : "בשעה שחטא שלמה ונשא את כת פרעה , ירד גבריאל ונעץ קנה ביס והעלה שרטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי . " לעתיד לבוא יעש 5 מלחמה עם לוויתן שבגן עדן ( בבא בתרא עד ע " ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור