גבעונים

תושביה החיוויים של העיר גבעון וסביביה — משבעת עממי כנען . כמסופר בספר יהושע ( פרק ט , ( הערימו הגבעונים על יהושע וישראל בעת כיבוש הארץ כדי להימנע ממלחמה בהם . משנתגלתה תרמיתם לא יכלו בני ישראל לחזור בהם מן הברית שכרתו להם , ועשו אותם "חוטבי עצים ושואבי מים . " שאול , בקנאתו לישראל וליהודה , המית כמה מהם ומשוס כך בא רעב על הארץ שלוש שנים ( שמואל ב כא , א-ב . ( בימי שיבת ציון השתתפו בבניין החומה ( נחמיה ג , ז . ( במקרא , בספרי עזרא ונחמיה , ובתלמוד הם מכונים נתינים , על שום שיהושע נתנם להיות חוטבי עצים ושואבי מים . בלשון העם הפך השם גבעוני לכינוי גנאי לאנשים הנכונים להמיר את כבודם בכסף ובחיי שעה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור