גבולות הארץ

"בברית בין הבתרים הובטחה "לאברהם אבינו הארץ שגבולותיה "מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת " ( בראשית טו , יח _;( הגבול הזח ניקבע בתודעה היהודית כגבול האידאלי של ימות המשיח שלעתיד לבוא . במציאות ההיסטורית של "ארץ ישראל השתנו גבולותיה הרבה פעמים . תיאור מפורט למדי של הגבולות יש בדברי ה י אל "משה , לפני כניסת בני ישראל לארץ ( במדבר פרק לד : ( הגבול נמשך מהור ההר שעל שפת הים התיכון מזרחה , מצפון לבקעת הלבנון , מקיף את נווה דמשק ואת הבשן , פונה מערבה , לדרום ים כינרת , ויורד לאורך נהר הירדן עד לקצה הדרומי המזרחי של ים המלח . שם פונה הגבול מזרחה , מדרום למעלה עקרבים ולקדש ברנע , עד נחל מצרים . הגבולות הללו הגדירו גם את ארץ כנען שעמדה לחלוקה בין השבטים בעת "שיהושע נכנס לארץ . כיבושי "דוד המלך יצרו אימפריה ישראלית , שהשתרעה בשטח שנזכר בברית בין הבתרים — מנהר פרת עד נחל מצרים ( הנילוס , או נחל אל עריש ) — וכזו ירש אותה "שלמה המלך . עם מות שלמה , במאה הי' לפני סה"נ , הצטמצמה הממלכה והתפלגה לממלכת ישראל הצפונית ולממלכת יהודה הדרומית . הגבול ביניהן , שעבר מצפון לירושלים , לא היה קבוע . עם "חורבן הב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור