גבאי צדקה

הממונה על גביית תרומות לצדקה ועל חלוקת כסף , מזון או לבוש לעניים . " כל עיר שיש בה ישראל _חייבין להעמיד מהם גבאי צדקה " פוסק הרמב " ס ( מתנות עניים ט , א . ( חכמים קבעו תקנות שונות שתכליתן להסיר כל ספק בכשרותם של הגבאים , כגון שאין גובים בפחות משני גבאים ואין מחלקים מתנות לעניים בפחות משלושה . גבאי הצדקה הוכרו כאנשים ישרים ומהימנים , שלא נמצא בהם פסול ( משנה קידושיו י , ה . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור