גבאי בית הכנסת

הממונה על סדרי -בית הכנסת ואחזקתו . גובה את המיסים ואת התרומות מן המתפללים — ומכאן ככל הנראה כינויו . דואג לסדרי התפילה , מי יהיו שליחי הציבור , מכבד בעלייה לתורה ובהוצאת ספר התורה מן הארון וכיוצא בשאר מצוות בית הכנסת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור