גאלה

מקורו של רעיון הגאולה הוא בחזונם של נביאי ישראל על "יום ה "' הממשמש ובא ועל גאולת ישראל והאנושות כולה שתבוא בעקבותיו . הנביאים ראו את יום הדין כיום משפט ועונש אלוהי , לשם צריפתס וזיקוקם של ישראל מן הרע ומן העוול שבקרבם , ובפתיחת תקופה חדשה בתולדותיהם . הנביאים תיארו את בוא הגאולה , וכאילו ישתנו אז סדרי בראשית , צדק ושלום נצחי ישררו בתבל כולה "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ... לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי , כי מלאה הארץ דעה את הי כמים לים מכסים " ( ישעיהו יא , ו-ט . ( שארית ישראל שתיוותר אחרי יום ה י והצריפה תזכה לתקופת אושר נעלה ותהיה לאור לגויים : "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים " וישעיהו ב , ג . ( מאז "חורבן הבית השני לא חדלה תקוות הגאולה לפעם בלב היהודים . היא שזורה בתפילה , והיהודי הכמה לגאולה מברך מדי יום ביומו חמש ברכות שעניינן הגאולה . הפורענויות בימי כישלון מרד "בר כוכבא ואחריו התפרשו בשעתן כ " חבלי משיח , " שכך קרויות הפורענויות העתידות להתרחש בעולם בשעת ההתמודדות הסופית בין הטוב לרע , שהן כמבשרות את בוא הגאולה השלמה , והן שנעשו בסיס לתיאור "חבלי משיח באגדה . ההצלחות ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור