בת־מצוה

נערה שהגיעה לגיל שתים עשרה ויום אחד , ומאז היא נחשבת כגדולה ומתחייבת בכל מצוות התורה שנשים חייבות בהן ונענשת על עבירות שהיא עוברת . גיל המצוות של הנערה נמוך בשנה אחת מגיל * _ה"בר מצווה" של הנער , לפי שהיא מתבגרת מהר יותר . בדורות האחרונים נוהגים לחגוג אירוע זה בדומה לחגיגת ה " בר מצווה " של הנער . יש שפסקו שעל הנערה לברך "• שהחיינו " על כניסתה לעול המצוות " ) בן איש חי " — מחכמי הספרדים בעיראק . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור