בתי מדרש לרבנים

בתי מדרש לרבנים עצמאיים שיעסקו בנושא זה . בתי מדרש לרבנים נראו כמסגרת הנאותה לכך . בתי מדרש אלה היו בעיקרם מחוגי המתקנים כיהדות . אך בתי מדרש לרבנים הפכו צורך גם במחנה האורתודוקסי בישראל , שכן גם בו נתגלה הצורך למזג את לימוד בית המדרש הישן במדעים הכלליים . בתי מדרש לרבנים קמו מאז אמצע המאה הי"ט באיטליה , בצרפת , בגרמניה , באוסטריה , בפולין , ברוסיה ובארצות הברית . את המוסד הראשון הקים שמואל דוד לוצאטו בפאדובה שבאיטליה בשנת . 1829  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור