בשר בחלב

האיסור לבשל בשר בחלב , לאכול בשר בחלב או להנות מהתבשיל . בתורה נאמר שלוש פעמים הפסוק : "לא תבשל גדי בחלב אמו " ( שמות כג , יטו שם לד , כו ; דברים ד , כא . 1 מכאן למדו שלושה איסורים אלה . גדי וחלב אמו הס דוגמא לבשר וחלב של כל הבהמות הטהורות , שאין לערבם זה בזה . חכמים הוסיפו בעניין זה הלכות רבות . כך נקבעה הפרדה מוחלטת בין כלים שאוכלים בהם בשר לבין כלי חלב ומוצריו די בקינוח הפה " כדי לאכול בשר , אך לא כך לאחר אכילת בשר . כאן יש להמתין פרק זמן קצוב עד שמותר יהיה לאכול מאכלי חלב . להלכה נפסק שיש להמתין שש שעות בין בשר לחלב , אך יש שמקילים בדבר וממתינים שלוש שעות בלבד , ויש שמסתפקים אפילו בשעה אחת . מן התורה אין החיה והעוף בכלל "בשר , " ולפיכך הקלו בהם לפנים . ברם מתקופת האמוראים ואילך התייחסו הכל לחיה ולעוף כאל בשר בהמה . דגים אינם נחשבים לבשר ומותר לבשלם בחלב . אם נתערב בשר בחלב התערובת אסורה באכילה ובהנאה . אך אם אחד משני המרכיבים גדול פי שישים ממשנהו — המיעוט "בטל בשישים והתערובת מותרת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור