ברכת הלבנה

ברכה על חידוש הלבנה בכל חודש . נוהגים לברך על חידוש הלבנה _נלילה שבו נראית הלבנה . מועד ברכת הלבנה מתחיל שבעים ושתיים שעות לאחר המולד ונמשך עד אמצע החודש . רבים מקפידים להמתין שיעברו שבעה ימים תמימים מאז המולד ולברך במוצאי שבת דווקא . נוסח הברכה כבר בא בגמרא ( סנהדרין מב , ע " א : ( "ברוך ... אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם , חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ... ברוך אתה ה י מחדש חדשים . " לברכה ניתוספו במרוצת הזמן עוד פסוקים ומזמורים שונים . מזכירים את "דוד מלך ישראל חי וקיים , " שהיה לסימן בין חכמי ישראל שמסרו נפשם על קידוש החודש בימי גזירות ופורענות וכזכר לנשיאים המוסמכים שבאו מבית דוד . בעדות אשכנז אף אומר איש לרעהו ג י פעמים "שלום עליכם " והלה משיב "עליכם חשלום . " לאחר ברכת הלבנה אומרים תפילת "עלינו " שכל עיקרה הודאה בה י בורא כל , ולא ייראה כמי שעובד ללבנה . אומרים קדיש ונפטרים לבתיהם . לברכת הלבנה נוובעת חשיבות מרובה עד שאמרו . - "כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה " ( סנהדרין מב , ע " א . ( אף נתקבל בעם כי מי שמברך על חלבנה לא ימות אותו חודש במיתה משונה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור