ברכת החמה

כרכה שמברכים על ראיית החמה כשהיא מתחילה מחזור חדש , ונמצאת על פי המסורת במצב זהה לשעת יצירתה . העולם נברא בחודש ניסן , והחמה נוצרה ביום הרביעי לבריאה . לפיכך , אחת לכ"ח שנה , בזריחה של יום רביעי החל בחודש ניסן , מתחיל מחזור חדש של החמה . נוהגים להשכים קום ביום זה ולראות את החמה ממש בשעת זריחתה . הרואה אותה בשעה זו מברך : " ברוך ... עוושה מעשה בראשית . " אף נוהגים לומר פרקי תהילים המדברים בשמש ( כגון הפרקים יט , קכא , קמח . ( כן אומרים את הפיוט "אל אדון " המדבר כשבח המאורות . בחודש ניסן תשמ " א החל מחזור חדש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור