ברכת החדש

תפילה והכרזה בשבת שלפני "ראש חודש אימתי יחול ראש החודש הבא . בני עדות המזרח קוראים לזאת "הכרזת ראש חודש " ובני עדות תימן — "תיקון ראש חודש . " ברכת החודש נאמרת אחרי קריאת התורה וההפטרה , לפני שמחזירים את ספר התורה לארון הקודש . מודיעים גם מתי יחול המולד של החודש החדש . הנוסח של עדות אשכנז וספרד שונה . התקינו שיהיו אומרים ברכת החודש בשבת כדי שיידע כל אדם — גס זה שאינו מתפלל בציבור בראש חודש — אימתי יחול ראש החודש שנוהגים בו דינים מיוחדים . מכאן הטעם מדוע אין מברכים חודש תשרי , שהרי זה ראש השנה , שהכל יודעים אימתי יחול .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור