ברכת הבנים

ברכה שמברך ראש המשפחה את בניו בערבי שבתות וימים טובים . ברכה זו , שהיא מנהג בלבד , נוהגת אצל קצת עדות . האב שם את ידיו על ראש הבן או הבת . לבן הוא אומר : "ישימך אלהים כאפרים וכמנשה , " ולבת : "ישימך אלהים כשרה , רבקה , רחל ולאה . " לאחר מכן מוסיף פסוקי ברכת כוהנים : יברכך ה י וישמרך " וגו י ( במדבר י , כד-כו . ( בקהילות גרמניה היו שנהגו שגם האב וגם האם מברכים את הילדים בליל שבת . יש שנהגו שהאב מברך את בנו גם לפני כניסתו לחופה , ולהבדיל , סמוך לפטירתו של האב . במעט קהילות בירך כך המורה את תלמידיו , ובאחרות — רב בית הכנסת את ילדי המתפללים . נוסח מיוחד הותקן לברכת הבנים בערב יום הכיפורים , ואף אותם שאינם נוהגים בברכת הבנים בלילי שבתות מברכים אותם בערב יום הדין . בני עדות מזרח אחדות נוהגים שהאב פורש את טליתו על כל צאצאיו בשעת ברכת כוהנים , ומברכם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור