ברכי נפשי

מזמור קד בתהילים הפותח בשתי תיבות אלה . אומרים אותו כשיר של יום בראש חודש , על שום ההתחדשות שבראשית החודש כמו בבריאת העולם , וזה אף תוכנו של המזמור , הימנון לה י על העולם הנאה שברא , ועל הסדר המופלא שהנהיג בו . התימנים ועוד מעדות המזרח אומרים אותו בליל ראש חודש בין מנחה למעריב , ומזמור של יום של ראש חודש הם שני המזמורים צח-צט . בני עדות אשכנז נוהגים לאומרו כל שבתות החורף "מ יי שבת בראשית " עד ""שבת הגדול" לאחר תפילת מנחה , עם ט " ו מזמורי שיר המעלות שבתהילים ( קכ-קלה . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור