ברכות התורה

ברכות שמברך אדם מישראל לפני לימוד התורה ובשעת העלייה לתורה . את הברכות שלפני הלימוד תיקנו שיהא אדם אומר בתוך "ברכות השחר בבוקר , עם שהוא מצרף לאמירתן 3 פסוקי ברכת הכוהנים שבתורה "יברכך ה י וישמרך " וגר ומשנה ממסכת פאה "אלו דברים שאין להם שיעור . " בשעת העלייה לתורה הוא פותח בקריאה לציבור "ברכו את ה י המבורך , " ואחר מברך ברכה אחת "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו , ברוך אתה ה י נותן התורה , " ולאחר הקריאה בתורה : "ברוך ... אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו , ברוך ... נותן התורה . " ברכה לתורה כבר תיקן עזרא הסופר , ככתוב : "ויפתח עזרא הספר = ) התורה ) לעיני כל העם ... ויברך עזרא את ה י האלהיס הגדול , ויענו כל העם אמן אמן במעל ידיהם " ( נחמיה ח , ה-ו . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור