ברכות השמיעה

השומע קול של רעם מברך "ברוך .... שכוחו וגבורתו מלא עולם . " השומע בשורה טובה מברך "ברוך .... הטוב והמיטיב . " על שמועה רעה מברך "ברוך ... דיין האמת . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור