ברכות השחר

ברכות שבח והודאה שחייב אדם לברך כל בוקר בקומו משנתו . זו קבוצת ברכות שתיקנו חכמים לאומרן על סדר העולם והנהגתו , שהבריות נהנות מהם מדי יום ביומו . הן נאמרו לפני "תפילת שחרית . מעיקרה היתה התקנה שכל ברכה תהא מותאמת למעשה שעשה אדם או למה שראה , ואילו לימים הונהג שיאמרו אותן כאחת לפני התפילה , והרמב " ם סבור שטעות הוא לעשות כן . הן פותחות ב " אלהי , נשמה שנתת בי " וממשיכות בשורה של ברכות "אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה , " "שלא עשני גוי , " " שלא עשני עבד , " "פוקח עוורים , " "מלביש ערומים " וכיוצא באלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור