ברכות , מסכת

המסכת הראשונה בסדר זרעים , והיא שפותחת את ששת סדרי המשנה . סדר זרעים עוסק בעיקר במצוות החקלאיות ובמתנות שנצטוו ישראל לתת לכוהנים , ללוויים ולעניים . מסכת ברכות ניתנה בראש סדר זרעים שהיא איננה מעניינו , משום שסדר זרעים נתכנה בשם "אמונה " ( שבת לא ע " א , ( שאדם מאמין בחי עולמים וזורע . הארץ לה י וחפירות שהיא מוציאה מברכתו הם ואף קניינו . האדם חייב להאמין ולבטוח בו בבואו לעשות מעשהו בשדה . הוא חייב לקיים מערכת שלמה של "מצוות התלויות בארץ והוא חייב להודות על המזון שהוא אוכל לפני האכילה ולאחריה . מכאן שיש זיקה חזקה בין התפילות והברכות לעבודת הקרקע . במסכת ברכות תשעה פרקים . שלושת הפרקים הראשונים עוסקים במצוות קריאת שמע וברכותיה . בשני הפרקים שלאחר מכאן באים דיני תפילה . מן הפרק השישי ועד סוף הפרק השמיני עוסקת המשנה בהלכות סעודה וברכותיה . בפרק האחרון באה שורת ברכות שמברכים על ברקים ורעמים , על בשורות טובות ורעות וכל כיוצא בזה . והוא חותם בתקנות שתיקנו בברכות שבמקדש ובשאילת שלום . למסכת ברכות גמרא בבבלי ובירושלמי ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור