ברכה אחרונה

ברכה שאומרים לאחר כל אכילה ושתייה . מן התורה חייבים לברך "ברכת המזון בלבד , לאחר אכילת פת . חכמים חייבו לברך על הנאה מאכילה ומשתייה , ותיקנו עוד שתי ברכות נוספות : "על המחיה" ו " בורא נפשות . " ברכת "על המחיה " נקראת גם "ברכה מעין שלוש , " לפי שנרמזים בה עיקרי שלוש הברכות _לראשונות של ברכת המזון — ברכת הזן , ברכת הארץ , ברכת ירושלים . יש סבורים שאף ברכה זו מן התורה היא . לאחר אכילת מאכל , שאינו פת , העשוי מאחד מחמשת מיני דגן , לאחר אכילה מחמשת מיני הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל ולאחר שתיית יין מברך "ברכה מעין שלוש . " פתיחתה של הברכה שונה לכל אחד משלושת סוגי המאכלות שעליהם מברך "ברוך אתה ... על המחיה ועל הכלכלה ( למזונות ) על העץ ועל פרי העץ ( לפירות ) על הגפן ועל פרי הגפן ( ליין , " ( ומכאן ממשיך בשווה "ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו " וגומר עד לחתימה , שאף היא מסתיימת באופן שונה > כל מין ומין של המאכלות שאכל . על כל שאר דברים שאכל או ששתה מברך "ברוך אתה ה י ... בורא נפשות רבות וחסרונן , על כל מה שברא להחיות בהן נפש כל חי , ברוך חי העולמים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור