ברכה

נוסח קבוע של שבח לה ' הפותח במלים "ברוך אתה ה " י . כל הברכות נקבעו על ידי "הסופרים בימי בית שני , לבד "מברכת המזון , שחיובה מן התורה . ארבעה סוגי ברכות הם : ( א ) ברכות התפילות , הנאמרות מדי יום ביומו , ומשולבות בהן גם בקשות . ( ב ) ברכות המצוות , הנאמרות לפני קיום אחת מן המצוות . כאן נוסף "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו . " ... ( ג ) כל ברכות הנהנין , והן הברכות הנאמרות לפני כל מעשה הגורם הנאה לאחד החושים , ( אכילה , שתייה , הרחה . ( ( ד ) ברכות הודאה , שהן שבח לה י על מעשיו וטובותיו . מבחינים בשלושה נוסחים של ברכה : מטבע קצר הפותח _ב"ברוך אתה ה " י וכולל משפט אחד ( ברכות המצוות וברכות הנהנין , ( כגון : "ברוך אתה ה י אלהינו מלך העולם בורא פרי העץ ;" מטבע ארוך הפותח ב"ברוך אתה ח" , בהמשכו קטע שלם וחותם מחדש ב " ברוך אתה ה " י . כך בקידוש ובהבדלה , ברכה ראשונה בברכת המזון וברכות קריאת שמע . לדוגמא , פותחים ברכת המזון ב"ברוך אתה ה י , הזן את העולם כולו בטובו " וכו י וחותם : "ברוך אתה ה י הזן את הכל . " יש עוד מטבע והוא ברכה הסמוכה לחברתה . זוהי ברכה בתוך מערכת רצופה של ברכות באותו הסדר ( כג...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור