ברית הציונים הרביזיוניסטים (הצה"ר)

ברית הציונים הרביזיוניסטים ( הצה"ר ) הצה " ר דגלה בהשגת רוב עברי בארץ ישראל והקמת מדינה עברית משני עברי הירדן על יסודות של חופש אזרחי וחברתי , עלייה חופשית של יהודים _לארץ ישראל וביטול הגולה היהודית . ז י בוטינסקי ניהל מאבק חריף בתוך ההסתדרות הציונית כדי שזו תצא למאבק תקיף נגד ממשלת בריטניה ומדיניותה בארץ ישראל . על רקע ויכוח זה פרשה בסופו של דבר בשנת 1935 הצה"ר מן "ההסתדרות הציונית העולמית והקימה את "ההסתדרות הציונית החדשה " ( הצ " ח . ( בשנת 1946 שבה אל חיק ההסתדרות הציונית העולמית לפי שלדידה "נוצרו תנאים חדשים בעולם היהודי והציוני , וכי ההסתדרות הציונית קיבלה את העיקרון של הקמת המדינה העברית . " מן הצה " ר היו מסונפות תנועת הנוער "בית " ר — ברית הנוער העברי על שם יוסף טרומפלדור ; "ברית החייל" — אגף של אירגון חיילים משוחררים , קרן תל חי . מתוך שורותיה באו אנשי "האצ"ל "ולח " י . לאחר קום מדינת ישראל נתמזגה עם "תנועת "החירות " מיסודו של האצ"ל ונבלעה בתוכה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור