?ריחה

כינוי לנדודיהם של יהודים ניצולי השואה ( 1948-1944 ) לעבר חופי אירופה , כדי להפליג מהם לחופי ארץ ישראל . כרבע מיליון איש מתוך המוני העקורים נעו במסגרת מאורגנת . היו שותפים בה שרידי תנועות נוער , פארטיזאנים ולוחמי הגיטאות . סייעו להם חיילי הבריגאדה ושליחי המוסד לעלייה ב י " . הסוכנות היהודית "והג י וינט תמכו בכספים . המבצע היה כרוך בטלטולי דרך מייגעים , בהברחת גבולות ובזיופי מסמכים . לבריחה סייעה האנדרלמוסיה ששררה באירופה החרבה , ששוטטו בה מיליוני פליטים בין מדינות , שגבולותיהן טרם נקבעו מחדש . מחופי אירופה המשיכו רוב הניצולים את דרכם כעולים בלתי ליגאליים לארץ ישראל , שגבולותיה היו סגורים בפניהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור