בריאת העולם

האמונה כי אלוהים "הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה , עושה ויעשה לכל המעשים " היא העיקר הראשון "בי " ג העיקרים שקבע הרמב " ם . העולם כולו נברא מן ההעדר המוחלט על ידי הבורא הכל יכול , כמסופר בפרקי הבריאה שבראשית ספר בראשית , וזהו אחד מיסודות האמונה היהודית . שלושה מאפיינים את סיפור הבריאה בתורה : שהעולם נברא במאמר ה' ולא במעשים , שהוא ברא אותו בעצמו ללא כל עוזרים , ושהסיפור ממעט בסיפורי עלילה ומיתוסים המצויים בתיאורי העולם האלילי . ספרות עניפה התפתחה כדי ליישב את השאלה : כיצד נברא העולם יש מאין ! לפי הפילוסופיה ההלניסטית קיימים כוחות ביניים בין הבורא לעולם . פילון הסביר את בריאת העולם בדרך אליגורית . רב "סעדיה גאון ביאר שהעולם נברא "יש לא מיש " והבאים אחריו החזיקו בעיקר 1 ד .,  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור