ברוך דין האמת

חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה , כדי לקבל את דין הבורא . ברכת "דיין האמת " אומר אדם כשמגעת אליו שמועה רעה . כן אומרים אותה האבלים על המת כשעת הלוויה שעה שהם קורעים את הבגד על המת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור