ברגן בלזן

מחנה ריכוז נאצי גדול . הוקם בשנת 1943 כמחנה לשבויי מלחמה יהודיים , ונקרא על שם העיירה 3 _ךגן והכפר _3 לזן שבצפון גרמניה . בסוף מלחמת העולם השנייה נכלאו בו כ 50 , 000 איש , ורבבות מתו מרעב וממגיפות . עם הכיבוש נתגלו בו 10 , 000 גוויות ועוד 14 , 000 איש בקירוב מתו לאחר השיחרור בלא יכולת להצילם . בסך הכל הושמדו במחנה ברגן בלזן כ 37 , 000 איש , בעיקר יהודים . מרבית הניצולים זכו לעלות ארצה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור