בראשית

הראשון מחמשת חומשי תורה , ונקרא על שם התיבה הפותחת אותו ; "בראשית ברא . " מספר פרקיו חמישים . חלקו האחד — פרקים א-יא — הם סיפור הבריאה וימי בראשית עד דור הפלגה . חלקו האחר — פרקים יב-נ — מעשי האבות עד הירידה למצרים . מספר סדרותיו עשר,- פרשיותיו תשעים ואחת , מהן מ"ג פתוחות ומ"ח סתומות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור