בקור חולים

מצווה לבקר את החולה ולסעדו . המבקר את החולה מקבל שכרו בשני העולמות , שהוא "אוכל פירותיה ( של המצווה ) בעולם הזה , והקרן קיימת לו לעולם הבא . " אין שיעור לביקור חולים , וכל המרבה הרי זה משובח . המבקר את החולה מקל על סבלו עד שאמרו , כי הוא נוטל אחד משישים מחוליו . חז"ל הנהיגו דינים מיוחדים כדי להועיל לחולה מחד גיסא וכדי שלא לסכן את מבקריו מאידך גיסא . מפני דרכי שלום יש לבקר גם חולה נוכרי . יש להעדיף ביקור אצל חולה עני וגלמוד על פני חולה עשיר שמבקריו רבים . בקהילות ישראל בכל התפוצות היו קיימות חברות "ביקור חולים " פעילות , שסייעו גם בטיפול , באספקת תרופות , באירגון הבראה ואף בהקמת בתי חולים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור