בעל תשובה

אדם שעוזב את דרך החטא והרשע שהלך בהם , ועולה על דרך הטוב . התשובה עיקריה ארבעה — עזיבת החטא , חרטה , וידוי וקבלה שלא יחזור לחטוא . • רס"ג היה הראשון שקבע ארבעה גדרים אלו לתשובה . _מךריגתו של בעל התשובה גבוהה עד שאמרו : "מקום שבעלי תשובה עומדין , צדיקים גמורים אינם עומדין " ( ברכות לד ע " ב , ( "מפני שכובשים יצרם יותר מהם ( מן הצדיקים " ( ( רמב"ס , הלכות תשובה ז , ג . ( "אם היה בעל תשובה , לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים " ( בבא מציעא ד , י . ( ולפי הרמב " ם חטא גמור להזכיר לו זאת . מאידך גיסא על בעלי תשובה להיות "שפלים וענווים ביותר " ולהבליג שעה שמזכירים להם את עברם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור