בעלי התוספות

חכמי ההלכה בצרפת המזרחית והצפונית ובגרמניה במאות הי"א והי " ב . חיברו תוספות לפירוש "רש " י "לתלמוד , _המפרטות , מנתחות ומסבירות את התלמוד ואת יסודות ההלכה בדרכי הדיאלקטיקה של התלמוד וערוכות בסיגנונה . כיסוד לחיבוריהם השתמשו בפירושו של רש " י לגמרא , המכונה בפיהם "הקונטרס , " אך ראו את עצמם חופשיים להתווכח עם דעותיו . אחד האישים הבולטים בין בעלי התוספות היה רבינו יעקב תם , ( 1171-1090 ) נכדו של רש " י . בחינוך התורני המאוחר יותר נלמדו גמרא , פירוש רש " י ותוספות כחטיבה אחת , ובראשי תיבות — גפ"ת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור