בעזרת השם

ביטוי שיהודים נוהגים לומר כאות לביטחון כי הכל נעשה וייעשה בהשגחתו של ה י ובסיועו . מופיע בצורות שונות במקורות , בעזר האלהים , בעזר הצור , בעזר ה י יתברך שמו . יש שכותבים אותו בראש כל טקסט כתוב : מכתב , הזמנה , מודעה או מאמר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור