בן -סירא, ספר

קובץ משלי חכמה , מן הספרים החיצוניים , שכתב בירושלים שמעון בן ישוע שנקרא בן סירא . זמן כתיבתו המשוער 170-180 לפני סה " נ . הספר מטיף ליראת אלהים ולחיים מוסריים בחברה ובמשפחה , שיש בהם ערובה לאושר ולהצלחה . גישתו הלאומית החברתית נוגדת את מגמות המתייוונים שבקרב עשירי יהודה . המקור העברי המלא של הספר נשתמר לפחות עד המאה העשירית . רישומו ניכר בתלמוד ובמדרשים , בתפילות ובפיוטים , אם כי יש ששללו את קדושתו ואסרו את הקריאה בו . מרבית חלקיו נתגלו מחדש • בגניזת קאהיר וכתב יד קדום יותר נתגלה במערות ים המלח . הספר תורגם ליוונית , כנראה בידי נכדו של המחבר , בשנת 132 לפני סה " נ . תרגום זה נשתמר בשלמות והשפיע על הספרות הנוצרית . לכן סירא מייחסים גם את " אלפא ביתא _דבן סירא , " שנערך בימי הביניים . הספר תורגם מחדש לעברית בתקופת ההשכלה . מן הקטעים שבגניזה הוציא מ " צ סגל מהדורה עברית של הספר , "ספר בן סירא השלם . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור