בן סורר ומורה

בן שאינו שומע בקול אביו ואמו , גונב מעות מאביו וקונה בשר ויין ואוכל ושותה אותם ברעבתנות . פרשת בן סורר ומורה באה בספר דברים ( כא , יח-כב . _( מדובר בבן , ולא בבת , שהגיע למצוות וכלומר , מלאו לו י " ג שנים , 1 שהוריו "יסרו אותו ולא שמע אליהם . " כדי לבער את הרע ולא לתת לו להידרדר לפשעים חמורים יותר , הוא נדון למוות וכל אנשי עירו רוגמים אותו באבנים , וכך "ימות זכאי ואל ימות חייב . " חז " ל הגבילו מאד את האפשרות לקיים דין זה עד שאמרו "בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות , ולמה נכתב' ךרוש וקבל שכר " על תלמוד תורה ( סנהדרין עא ע " א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור