בן־נפתלי ,משה בן דוד

אחד מבעלי "המסורה במאה התשיעית או העשירית . לדעת אחדים שמו יעקב בן נפתלי . ככל הנראה פעל בזמנו של _"בן אשר . בספרות המסורה שמונה מאות וחמישים "חילופים " בנוסח המקרא בינו לבין _בן אשר . הספר שהרמב " ם המליץ עליו בעל הנוסח הנכון של המקרא הוא הנוסח של בן אשר והרד " ק כותב ש " אנחנו סומכים על קריאת _בן אשר . " אולם גס לשיטתו של בן נפתלי היו מהלכים ובכמה דברים השפיעה . על ההטעמה של נוסח המקרא שבידנו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור