בן נוח

כל אדם מאומות העולם , לבד מבני ישראל , נקרא בן נוח , לפי שכל הבריות בעולם הן צאצאיו של נוח . בני נוח נצטוו על ישבע מצוות ואלה הן : איסור עבודה זרה , ברכת ה י , כלומר איסור לחרף ולגדף שם שמיים , שפיכות דמים , גילוי עריות , גזל , אכילת אבר מן החי ודינים , כלומר להעמיד להם שופטים . מצד הדין חייב בן נוח לשמור שבע מצוות אלה בלבד , ומי ששומר עליהן מתוך הכרה שהוא נצטווה על כך מאת האל , הרי הוא מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא . איסור גזל שנצטוו בו בני נוח חמור ביותר . ובן נוח שגזל אפילו פחות משווה פרוטה נהרג על כך ולא די בכך שיחזיר את הנזילה . מן הדין הזה נתקבל בפולקלור הלשוני הכינוי בן נוח לאדם קמצן , שאינו מוכן לפתוח את ידו ומוכן להיהרג על פחות משווה פרוטה ובלבד שלא ליתן משלו לאחר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור