בנין אב

אחת מי " ג המידות שהתורה נדרשת בהן . אם עניין אחד מפורש בתורה במקום אחד וממנו לומדים לגבי דברים הדומים לו שאינם מפורשים במקרא , הרי שהדבר שממנו לומדים הוא אב לדברים הנלמדים ממנו , שהם , כביכול , בניו . יש בניין אב מ ? תוב אחד ויש שהדבר מפורש בשני מקומות שמהם למדים , והרי זה בניין אב משני כתובים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור