בן־יהודה, אליעזר

. 1922-1858 0 בלשן וסופר ציוני . לדעת רבים נחשב למחיה הדיבור העברי 0 בארץ . נולד בליטא . שמו הראשון : אליעזר פרלמן . קיבל חינוך דתי ב"חדר " ובישיבות וסיים גם גימנסיה . בשנת 1878 הלך לפאריס ללמוד רפואה . כאן לקה בשחפת , ולא נרפא ממנה כל ימיו . בן יהודה הושפע מן התנועות הלאומיות ברוסיה ובבלקן והחל להתמסר לרעיון התחייה היהודית . את דעותיו פירסם לראשונה "ב " השחר" "וב " חבצלת . " נוסף על העצמאות המדינית הנכספת בארץ ישראל ראה בלשון העברית גורם לאומי ראשון במעלה . בשנת 1881 עלה ארצה עם רעייתו דבורה . בביתו דיברו עברית בלבד . היה לוחם קנאי למען הלשון העברית , ועורר את זעמם של אנשי היישוב הישן . שימש פרק זמן קצר מורה , ומשנת 1884 יסד וערך מספר עיתונים " ) הצבי , " "האור , " "השקפה , (" וביטא בהם את דעותיו . בשנת 1890 יסד עם דוד ילין וד " ר מזיא את יועד הלשון ושימש יושב ראש שלו . התאלמן מאשתו דבורה 11891 ) ונשא לאשה את חמדה אחותה . היא עמדה לימינו במלחמותיו לתחיית הלשון העברית ונגד מישטר * ה " חלוקה" שנהג בירושלים . אנשי היישוב הישן הלשינו עליו בפני השילטונות התורכים והוא נדון לשנת מאסר ואף ישב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור