בני ברית

_£ יסדר יהודי עולמי לשירותים קהילתיים , הוותיק והגדול ביותר בעולם . נוסד בשנת 1843 בארצות הברית ומטרותיו המוצהרות : "חיזוק האופי הרוחני והמוסרי של בני הגזע היהודי והפצת העיקרים הטהורים של האנושות ... עזרה לעניים ולחולים וסעד לנפגעי הרדיפות . " מוסדותיו העיקריים : הסתדרות נשים ( מ , ( 1879 ליגה נגד השמצה ( מ , ( 1913 "מוסדות הילל" ואירגון נוער ( מ . _( 1924 החל לפעול בארץ ישראל בשנת . 1888 יסד ספריות בירושלים וביפו וכן את בית החולים הראשון ביפו . כמו כן מחזיק מוסדות סעד שונים . בשנת 1986 מנה מיסדר בני ברית כחצי מיליון חברים בארבעים ושלוש מדינות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור