בן־גיריון,יוד

. 1973-1886 מנהיג תנועת העבודה הציונית , יושב ראש ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית , ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . נולד בפלונסק שבפולין , ושמו נקרא דוד גרין . בנערותו היה ממייסדי ""פועלי ציון " בעירו . בשנת 1906 עלה ארצה עם עולי העלייה השנייה . עבד כפועל במושבות יהודה והגליל . בשנת 1910 ערך בירושלים את ביטאונה של "פועלי ציון " — "האחדות . '' על אחד ממאמריו חתם בשם דוד בן גוריון ומאז היה זה לשמו הרשמי . בשנים 1914-1912 למד משפטים בקושטא . חזר ארצה וגורש ממנה במלחמת העולם הראשונה . ( 1915 ) יצא למצרים ומשם לארצות הברית . שם נשא את אישתו , פולה , והיה ממייסדי "" החלוץ " "ו"הגדוד העברי . " לאחר הצהרת בלפור התגייס לצבא הבריטי ושב ארצה עם מתנדבי הגדוד העברי . ( 1918 ) בשנת 1919 היה למנהיג "" אחדות העבודה . " משנת 1921 שימש מזכיר כללי של "הסתדרות העובדים העברים . בשנת 1930 עמד בראש מייסדי "" מפלגת פועלי ארץ ישראל" ( מפא"י . ( בשנת — 1933 חבר ההנהלה הציונית ובשנת 1935 נבחר ליושב ראש הנהלת "הסוכנות בירושלים , תפקיד שהחזיק בו עד קום המדינה . משנת 1937 פעל להקמת מדינה יהודית לפי תוכנית ה '' ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור