למה

מקום להקריב עליו "קרבנות מחוץ "למשכן "ולמקדש . במות שהוקמו לשם עבודה זרה נאסרו מלכתחילה . אותן שנועדו לעבודת ה י הותרו ונאסרו לסירוגין . עד שלא הוקס המשכן הותרו הבמות . משהוקם — נאסרו במשך כל תקופת המדבר . כשהגיע המשכן לגלגל הותרו הבמות . כשחנה בשילה — נאסרו . הוא הדין כששכן בנוב ובגבעון . משנבנה בית המקדש בירושלים נאסרו הבמות לעולם , אלא שעדיין נמשך הפולחן מחוץ להר הבית עד שבא המלך יאשיהו והשמיד את כל הבמות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור