במדבר

הרביעי מחמשת חומשי התורה . מכונה כך על שם הפסוק הפותח את הספר . נקרא גם "חומש הפקודים " על שום שהוא פותח במנייתם של ישראל . בספר ל"ו פרקים . מספר סדרותיו — עשר . פרשיותיו מאה חמישים ושמונה ; תשעים ושתים פתוחות ושישים ושש סתומות . ספר במדבר הוא המשך הסיפורים של ספר שמות . החלק הסיפורי בספר תופש כשליש הימנו . יתר הספר הס דינים וחוקים שרבים מהם נוגעים לעבודה באוהל מועד ולהקרבת הקרבנות . כן באים בספר רשימות , מניינים ושושלות יוחסין של בני ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור