בל ת^חית

אסור מן התורה להשחית כל דבר שיש ממנו טובת הנאה לבני אדם . מקור הדין בפסוק שבדברים ( כ , יט : _( "לא תשחית את עצה ... כי ממנו תאכל . " מכאן למדו על האיסור להשחית כל דבר בעל ערך לאדם כמו כלים , בגדים ומזון ( רמב " ם הלכות מלכים ו , ח-י . ( צדיקים היו מקפידים שלא להשחית אפילו גרגר של חרדל , כדי שלא תימנע הנאה כלשהי מן האדם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור