בלי נךר

ניב שנוהגים לומר אגב הבטחה לעשיית דבר בעתיד , מתוך חשש שמא אי אפשר יהיה לעמוד בדיבור , ויהיה בכך כאילו משום הפרת "נדר . דרך משל , " מחר , בלי נדר , אחזיר לך את הספרים ששאלתי ממך . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור