בלז חסידות -י- < יי י

כינוי לשושלת "בחסידות שאדמו " ריה ישבו בעיירה בלז שבגאליציה , פולין . מייסדה היה שלום רוקח , ( 1855-1799 ) שהגביר את לימוד התורה בחסידות וצימצס את העיסוק בנסתר . אחריו שימשו כאדמו " רים יהושע , ( 1894-1825 ) יששכר דב , ( 1927-1854 ) אהרון ( 1957-1880 ) ור י יששכר דב ( נולד . ( 1948 האחרון הוא בן אחיו של האדמו " ר הקודם ונתמנה לאדמורות כ " ינוקא , " עם פטירתו של דודו . מאז שנת 1966 הוא מנהיג את העדה בפועל . לבית המדרש של 3 לז היתה השפעה מכרעת על היהדות החרדית בגאליציה ( הם הנהיגו את חברת "מחזיקי הדת " המיליטאנטית . ( אחרון האדמו " רים של בלז בגאליציה , ר י אהרון רוקח , הצליח להימלט ולהגיע ארצה . ( 1944 ) כאן גילה מתינות לעומת רבותיו שאחזו בדרכים קיצוניות . כיום מצוי מרכזה של חסידות בלז בירושלים . כאן גם יושב האדמו " ר ר י יששכר דב , המנהיג את רבבות חסידיו המצויים בעיקר בארץ , בניו יורק ובבלגיה . בלז מגלה עצמאות בהליכותיה בחוגי החרדים הירושלמיים , ולא תמיד נכנעת לתכתיבי מנהיגי העדה החרדית , דבר הגורר פולמוסים גס בארץ וגם בארצות הברית , בייחוד עם חסידי סאטמר הקיצוניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור