בלאו־ויס

תנועת הנוער היהודית הראשונה . נוסדה ב 1912 בגרמניה , כתגובה לסירוב תנועת הנוער הגרמנית לקבל לשורותיה יהודים . הושפעה מתנועת הנוער הגרמנית ביחסה לטבע , לפעילות גופנית ול"אומץ לב י / אך גיבשה לעצמה נטייה יהודית והתעניינות בעברית ובתרבות היהודית . הגיעה לשיאה בעשור השלישי של המאה , כאשר פעלו בה כ 3 , 000 חברים , ובאותה העת אף החלה להסתמן בה נטייה לציונות . שלוחות התנועה קמו גם באוסטריה ובצ י כוסלובקיה , ושם כונו "תכלת לבן " — תרגום השם הגרמני . השפעה חשובה היתה לתנועה בקרב נוער שהוריו התבוללו . פעילות התנועה דעכה _ב . 1929  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור