בכורים , מסכת

המסכת האחרונה בסדר זרעים . יש בה שלושה פרקים . הראשון והאחרון דנים בדיני 'ביכורים וסדר הבאתם , ואילו הפרק השני אינו אלא קובץ של הלכות שנצטרף הנה בשל המבנה החיצוני שלו . משום שבתחילה דובר בתרומה , בביכורים "ובמעשר , שיש בזה מה שאין בזה , נאספו הנה דברים שמצד אחד הם דומים זה לזה ומצד שני הם שונים זה מזה . בפרק השלישי יש תיאור על דרך הפרשת הביכורים והעלאתם לירושלים . למסכת ביכורים גמרא בירושלמי בלבד ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור