הר הכיח ובית המקדש השני. שיחזור על־פי מקורות הסטוריים וארכיאולוגים