בית שני

"בית המקדש שהושלם בידי שבי ציון בשנת 515 לפני סה " נ בקירוב . כורש מלך פרס התיר את שיבת יהודי בבל לארץ ישראל ואת בנייתו מחדש של בית המקדש 538 ) לפני סה " נ . ( שבי ציון נתקלו בקשיים רבים . זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה , שהיה מזוע המלוכה , יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול והנביאים חגי , זכריה ומלאכי עודדו אותם . מלאכת בנייתו של בית שני , שהיה צנוע מקודמו , נמשכה עשרים ושלוש שנים ( חגי א , א-ט ; ב , א-ג ; עזרא ג . ( בימי אנטיוכוס _^( פי ) 9 ס נתחלל בית המקדש והחשמונאים טיהרוהו 164 ) לפני סה " נ . ( הם אף שיכללוהו . לזכר הטיהור נקבע חג החנוכה . • הורדוס בנה מחדש מקדש גדול ומפואר 12-20 ) לפני סה"נ , ( עד שאמרו " מי שלא ראה בניין הורדוס , לא ראה בניין נאה מימיו" ( בבא בתרא ד ע " א . ( הוא הכפיל את שטח המקדש , בהקימו חומות ונמך עצומות לשם _מילויין בעפר ( הכותל המערבי הוא שריד מאחת החומות האלה . ( חמישה שערים הובילו למקדש . המקדש עצמו נבנה מאבן לבנה מעוטרת זהב והיה מקולה בארזי הלבנון . למקדש אף נוספו חדרי ספח רבים ועזרת נשים גדולה ( פרטי המקדש מתתוארים במסכתות מידות , תמיד , יומא ושקלים . ( המקדש המ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור