בית ראשון

"בית המקדש הראשון , שהקים "שלמה המלך בשנת 960 לפני סה"נ בקירוב . נהרס בידי הבבלים בשנת 587 לפני סה"נ . לפי המסופר במקרא כבר ביקש דוד המלך להקים בית לה ( שמואל ב ז , ב , ( אך רק שלמה בנו זכה לבנות מקדש מפואר בהר המוריה . רבבות מבני ישראל , ועוד יותר מזה כנענים , עסקו בבנייה , שנמשכה שבע שנים . ארזי הלבנון , ששלח מלך צור , ואוצרות בית המלוכה שימשו להקמת הבית הנאה ולכליו היקרים ( מלכים א ו-ז , דברי הימים ב ג-ז . ( משנתייסד המקדש פסקו נדודי "ארון הברית בארץ , המשכן וכליו נגנזו ועבודת ה י התנהלה במקום אחד . לפי המסורת עמד הבית הראשון על תילו ארבע מאות ועשר שנים ( יומא ט ע " א , ( עד שבא נבוזראדן עבד נבוכדנאצר מלך בבל והעלהו באש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור